Phát hiện hoạt chất điều hòa sinh trưởng trong nấm Linh chi

Các nhà khoa học Việt Nam đã phát hiện được trong hệ quả sợi và quả thể nấm Linh chi các chất có hoạt tính giống các chất điều hòa sinh trưởng thực vật. Sự hiện diện của các chất này đã giúp quá trình hình thành và tăng trưởng của sợi nấm, quả thể nấm, cũng như tính hướng quang của quả thể nấm. Cho đến nay, phát hiện này chưa từng được công bố trên thế giới.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *